jaarthemaDe geschiedenis kent vele verdragen, nauw verbonden met oorlog, agressie en gewapend conflict. De Vrede van Utrecht, ondertekend in 1713, wordt gezien als een keerpunt in de Europese geschiedenis. Voor de eerste keer paste men doplomatie toe in plaats van strijd om een conflict te beëindigen: de methode van onderhandelen zegevierder in plaats van het gevecht. Vrijheid krijgt vorm in afspraken, regels en verdragen. Afspraken geven het vermogen om te doen, maar betekenen ook laten. Ze nemen belemmeringen weg, maar werpen ook nieuwe grenzen op. Binnen die grenzen kunnen wij ons ontplooien, maar dienen wij ook rekening te houden met elkaar. Vrijheid spreek je af is het nieuwe thema van de herdenking en viering van 4 en 5 mei. 

 Voor de volledige tekst over het thema verwijzen wij graag naar de website van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Net als bij het thema 'vrijheid geef je door' kun je jezelf ook bij dit thema afvragen wat je precies met elkaar afspreekt. Wat is nou die vrijheid?