thumb JOANNE ONISDe animatie van Joanne Onis maakt de top 3 van de animaties van Cibap compleet. Joanne schetst op een ludieke manier hoe een wereld eruit zou zien zonder regels. Met andere woorden, regels en afspraken zijn nodig om onze vrijheid te waarborgen. Hiermee staat zij qua boodschap lijnrecht tegenover Remco Lok, die ook in de top 3 staat. Bekijk de animatie hier!