2011 BFO

 

ACHTERGROND 'WAT IS NOU DIE VRIJHEID'

Vrijheid wordt gebruikt als eenduidig begrip. Iedereen lijkt te begrijpen wat er met vrijheid wordt bedoeld. Want vrijheid betekent voor iedereen hetzelfde. Toch? Betekenissen zoals ‘vrede’ of ‘geen oorlog’ snapt iedereen, maar in de Nederlandse samenleving ligt vrijheid echter veel gecompliceerder. Het overgrote deel van onze samenleving heeft nooit in oorlog geleefd. Voor ons gaat vrijheid veel meer over kunnen doen en laten wat je zelf wilt. Zelf kunnen bepalen wat je wilt worden, kunnen zeggen wat je denkt. Maar vrijheid is niet onbeperkt, want de vrijheid van de één tast misschien wel de vrijheid van een ander aan. Vrijheid geef je door, maar wat geven we dan precies door? Wat is nou die vrijheid?

 

HET PROJECT 'WAT IS NOU DIE VRIJHEID'

Het project ‘Wat is nou die vrijheid’ is een samenwerking tussen Windesheim en Bevrijdingsfestival Overijssel.

Elk jaar geeft Bevrijdingsfestival Overijssel middels verschillende projecten aandacht aan vrijheid. Eén van de programmaonderdelen dat dit jaar zal plaatsvinden is ‘ Het Wereldpaviljoen’ waarbij ontmoeting tussen verschillende culturen centraal staat. De komst van nieuwe bevolkingsgroepen in Nederland (vluchteling of niet-vluchteling) roept al jaren discussie op. Echter, begrip voor elkaars standpunt of achtergrond blijkt een hele opgave. Daarnaast gaat de uitkomst van de discussies vaak gepaard met begrippen als ‘gedogen’ en ‘tolereren’ en de mate van integreren.   Als wij in Nederland werkelijk met elkaar willen samen leven, vraagt dit meer dan elkaar gedogen.  Om het samen leven een positieve wending te geven zijn wij ervan overtuigd dat wij elkaar niet enkel moeten gedogen, maar ook moeten investeren in elkaar.

Onderdeel van het Wereldpaviljoen is het project 'Wat is nou die vrijheid'. Studenten van de opleiding journalistiek gaan in gesprek met Nederlanders die na 1945 in Nederland zijn komen wonen (of waarvan de voorouders na 1945 in Nederland zijn komen wonen). Samen gaan zij op zoek naar antwoorden; Wat betekent vrijheid voor verschillende mensen, in verschillende leefomstandigheden, met verschillende beroepen en verschillende levensopvattingen?  Alle interviews worden in de aanloop naar 5 mei gepubliceerd op deze website.